Vrijwilligers

Het gebouw De Madelief is van de Gemeente Den Haag en wordt beheerd en bestuurd door de stichting Watersportaccommodatie Madestein, afgekort WAM. Zowel bestuur en beheerders zijn vrijwilligers.

De jaarlijkse exploitatielasten worden opgebracht door de gebruikers.

Voor beheer en onderhoud van de Madelief en het varende materieel willen wij het aantal vrijwilligers uitbreiden.

Na overleg, uitvoeren van de beheerstaken gedurende de verhuurperiode en/of het gehele jaar incidenteel.

Voor nadere inlichtingen, neem contact op.